Warunki uzyskania pozwolenia na budowę domu

Wybudować się nie jest łatwo – wie to każdy, kto choćby raz w życiu planował przeżyć swoje życie tak, jak w popularnym przysłowiu o spłodzeniu syna, zasadzeniu drzewa i wybudowaniu domu. By coś takiego osiągnąć, musisz dowiedzieć się, jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę domu. Dowiesz się tego między innymi w siedzibie swojej gminy.

Po złożeniu stosownych dokumentów powiadomi o Twojej przyszłej budowie kilka instytucji. Między innymi Twoją decyzję o pozwoleniu na budowę wyda starosta, natomiast przesłana zostanie do inwestora, sąsiadów (ale tylko w przypadku, kiedy starosta uzna że na ich działki mogą oddziaływać procesy budowlane zachodzące na Twojej budowie lub na przykład planowany budynek może zacieniać ich domy czy elementy posiadłości takie jak ogródek).

Ile trzeba czekać na warunki zabudowy?

Na decyzję czeka się maksymalnie 65 dni, a jeśli termin nie zostanie dotrzymany przez urząd, masz prawo sądzić się o dodatkowe karne odsetki za każdy dzień zwłoki. Z doświadczenia jednak wiemy, że bardzo rzadko urzędy nie mieszczą się w wyznaczonych ramach czasowych. Wydanie pozwolenia może zostać wstrzymane, ponieważ inwestor nie dostarczył wszystkich niezbędnych dokumentów.

Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny

Decyzja o pozwoleniu na budowę przyznawana jest bezterminowo. Uprawnia ona do budowania się na jego podstawie nawet do dziesięciu lat do przodu (lub więcej przy szczególnych warunkach). Ważne jest tutaj rozpoczęcie prac budowlanych maksymalnie trzy lata od przyznania decyzji, inaczej decyzja zostaje anulowana i właściciel inwestycji jest zmuszony ponownie starać się o pozwolenie na budowę.

Ta sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli prace budowlane zostaną przerwane na dłużej, niż trzy lata. Wówczas należy się starać o ponowne pozwolenie lub o pozwolenie na wznowienie budowy – warunki zabudowy w gminie są tu bardzo dokładnie określone i bezkompromisowe.

Każdy z sąsiadów oraz osób, do których została wysłana decyzja może się od niej odwołać. Zainteresowani mają na to czternaście dni od daty doręczenia decyzji przez listonosza. Jeśli starostwo otrzyma odwołanie, rozpoczęcie budowy musi być wstrzymane do momentu, aż wszystkie spory nie zostaną rozstrzygnięte.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.