Czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowa w firmie?

Wiele firm nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Nie oznacza to jednak, że z powodu niewiedzy takie firmy zwolnione są od obowiązku posiadania IBO. Instrukcja stanowi bowiem podstawowy element zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Podstawa prawna

Wymóg opracowania instrukcji związany jest z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z przepisem wykonanie instrukcji zabezpieczenia przeciwpożarowego jest obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów, a także ich części przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest także w obiektach produkcyjnych, inwentarskich oraz w magazynach.

Kiedy takie zabezpieczenie przeciwpożarowe nie jest konieczne?

Z obowiązku sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zwolnione są obiekty lub ich części w przypadku, gdy nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, jak również w przypadkach, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3 albo też gdy kubatura brutto budynku inwentarskiego jest mniejsza niż 1500 m3 lub powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m3.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Kilka budynków a instrukcja bezpieczeństwa

A co, jeśli firma dysponuje kilkoma obiektami na jednym terenie? Czy musi w takim wypadku dla każdego obiektu z osobna stworzyć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? Z przepisów nic takiego nie wynika, dlatego można wnioskować, że w zupełności wystarczy jeden dokument, o ile będzie zawierał niezbędne odniesienia do wszystkich budynków znajdujących się na danej przestrzeni. Co więcej, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie musi być osobnym dokumentem, ale może stanowić część instrukcji technologiczno-ruchowej w obiektach produkcyjnych i magazynowych.

Aktualizacje instrukcji w firmie

Ważne jednak, by pamiętać, że istnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego związane jest nie tylko z obowiązkiem jej wykonania zgodnie z wytycznymi i umieszczenia w dostępnym miejscu. Istotne jest także, by zawsze pozostawała aktualna. Sprzężony jest z tym więc obowiązek poddawania takiej instrukcji okresowej aktualizacji, która nie powinna być przeprowadzana rzadziej niż co dwa lata. Co więcej, wprowadzenie poprawek konieczne jest także w przypadkach, w których zmieni się sposób użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, a tym samym zmiany te będą mogły mieć wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe i jego warunki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *