Czego użyć do pomiaru głębokości szamba?

Specjalistyczne sondy służące do pomiaru głębokości cieczy są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach. Klasyczne określenie poziomu cieczy z wykorzystaniem przyrządów ręcznych nie jest wygodne, nie gwarantuje bezpieczeństwa i może być obarczone sporym współczynnikiem zafałszowania – szczególnie gdy chodzi o ciecze nieklarowne np. ścieki lub inne podobne płyny.

Jak mierzyć efektywnie głębokość zbiornika?

Podstawowym rozwiązaniem, które może być zastosowane w kontekście pomiaru głębokości zbiornika otwartego są specjalistyczne sondy hydrostatyczne, które wykorzystywane są w wielu branżach m.in.:

  • Ochronie środowiska,
  • Oczyszczalniach ścieków,
  • Monitorowaniu poziomów wód gruntowych,
  • Hydrogeologii,
  • Meteorologii i Gospodarce Wodnej.

 

sondy hydrostatyczne

Klasyczne sondy elektrostatyczne działają w oparciu o pomiar ciśnienia w obrębie cieczy, z odniesieniem tych parametrów do wartości ciśnienia atmosferycznego, które jest poddawane klasycznym pomiarom. Technologia pomiaru wysokości cieczy wykorzystuje niskonapięciowe przetworniki piezoelektryczne, które pozwalają bardzo precyzyjnie oceniać ciśnienie na dnie zbiornika. Zlokalizowana w sondzie membrana w czasie rzeczywistym dokonuje pomiaru cieczy znajdującej się powyżej sondy – w zależności od napięcia membrany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego dochodzi do określonego pobudzenia przetwornika, który generuje sygnał mogący być przetworzony na funkcję określonej głębokości. Jest to bardzo przydatne urządzenie, które przydaje się w szczególnie trudnych warunkach – np. w nocy, gdy klasyczny pomiar z wykorzystaniem listwy lub bosaka głębokościowego nie jest zwyczajnie dostępny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.